Werkpakket 2: Het juiste midden

We werken als overheid vanuit een aantal belangrijke waarden. We willen betrouwbaar zijn, slim met maatschappelijke middelen omgaan en er daarmee zijn voor iedereen die ons nodig heeft.

Steeds meer zien we echter dat het voorkomen van willekeur ook op gespannen voet staat met maatwerk. Dat een focus op rechtmatigheid soms onrechtvaardig uitwerkt en dat een focus op efficiency er niet altijd tot leidt dat opgaven opeens beter betaalbaar worden. De wereld vraagt steeds meer wendbaarheid en flexibiliteit - maar hoe houden we onze waarden daarin overheid?

Hieronder vind je op volgorde van boven naar beneden: 

  • Het animatiefilmpje: Het juiste midden
  • Vijf werkplaten om samen de verdieping in te zoeken
  • Tien denk- en doekaartjes om zelf mee aan de slag te gaan

Animatiefilmpje

Wachtwoord filmpje: 1234

Je kunt het filmpje groter maken door op het icoontje rechts onder te klikken. 

Online link om het elders te kunnen afspelen: https://vimeo.com/715868916

Werkplaten

Breed kijken

Met deze werkplaat word je uitgenodigd een casus in te brengen en de verschillende invalshoeken te belichten en blijvend aandacht te geven.

Een uitnodigende omgeving voor het juiste midden

Welke context beïnvloedt jou en jullie gedrag? Wat lijkt vooral belangrijk? Met deze werkplaat breng je (samen) in beeld welke aspecten dat allemaal zijn, hoe de balans is en waar de mogelijkheden zitten om dat te beïnvloeden.

Een uitnodigende omgeving om te doen wat werkelijk helpt

Welke prikkels ervaren we om vooral te doen wat hoort? En welke prikkels om vooral te doen wat helpt? En wat kunnen wij daar zelf aan doen? Deze werkplaat is een variant op de vorige.

Zoek de verschillen

Een plaat om het gesprek te voeren over mooie voorbeelden van het juiste midden en de voorbeelden waar we juist buikpijn van kregen. Waarin zitten de verschillen?

Een casus: hoe is de balans

Een praatplaat om een casus in te brengen en samen te onderzoeken hoe de balans is tussen rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ook leuk om te zien hoe ieder dat afzonderlijk invult en er daarna het gesprek over te voeren.

Denk- en doekaartjes

Hieronder vind je een tiental denk- en doekaartjes om mee aan de slag te gaan. Ook deze zijn te printen of via een download te verspreiden via een whatsappgroep, emailbijlage et cetera. Het is natuurlijk ook interessant om samen juist jullie eigen vragen te formuleren. Vraag dan na het filmpje vooral op welke concrete momenten in de dagelijkse praktijk deze reflectie nodig is. Is het rondom bepaalde besluitvorming? Welk kaartje of welke vraag zou er dan standaard even bij moeten worden gepakt? Eventueel gekoppeld aan het nog eens bekijken van het filmpje. 


Zo gewenst kunnen we jullie eigen vragen naar aanleiding van het filmpje in deze opmaak verwerken. Neem als je dat graag zou willen even contact met ons op via grenzeloossamenwerken@rijksoverheid.nl