Werkpakket 3: De volgende stap

Sinds 2013 is er een hoop veranderd. De decentralisaties hebben de gelden naar de gemeenten gebracht, veel professionals zijn ondergebracht in zogenaamde wijkteams en er wordt - onder meer door de participatiewet - meer verwacht van de zelfredzaamheid van bewoners. 

Toch is het de vraag of de werkelijke denkslag die achter de decentralisaties schuil ging nu wel echt gemaakt is... Wat als de financiële prikkels in essentie nog steeds het aanbod in het licht zetten en nauwelijks de preventie? Wat als wijkteams naar de bewoners luisteren door het filter van het bestaande aanbod? Of als de zogenaamde driehoek nog steeds de betekenisvolle buurman uitsluit omdat hij niet 'op de driehoek' staat? Het is altijd de kunst om je eigen blinde vlekken te onderzoeken. Hieronder vind je op volgorde van boven naar beneden een werkpakket dat je daarbij wellicht kan helpen: 

  • Het animatiefilmpje: De volgende stap 
  • Drie werkplaten om samen de verdieping in te zoeken
  • Tien denk- en doekaartjes om zelf mee aan de slag te gaan

Animatiefilmpje

Online link om het elders te kunnen afspelen: https://vimeo.com/648469167

Werkplaten

In de lead

Bijna iedere organisatie is bezig om 'het eigenaarschap dichter bij de praktijk' te brengen. Maar in de manier hoe daar invulling wordt gegeven betekent dat vooral dat de professional het stuur overneemt van 'de manager' maar wel in eenzelfde systeem met hetzelfde aanbod en de zelfde regels en financiële prikkels werkt. De denkrichting is dan vaak nog steeds van 'binnen naar buiten'. Hoe zou het eruit zien als het denkproces voor het organiseren echt van 'buiten naar binnen' zou lopen? 

Verleiding

Welke triggers maken dat jij zelf voor de oplossing gaat zorgen, waar het wellicht beter zou zijn het oplossend vermogen van de ander te faciliteren? 

En wat zijn juist triggers die maken dat je echt voelt dat je ondersteunend bent aan de groei en oplossing van en met de ander?

Denk- en doekaartjes

Hieronder vind je een tiental denk- en doekaartjes om mee aan de slag te gaan. Ook deze zijn te printen of via een download te verspreiden via een whatsappgroep, emailbijlage et cetera. Het is natuurlijk ook interessant om samen juist jullie eigen vragen te formuleren. Vraag dan na het filmpje vooral na welke concrete momenten in de dagelijkse praktijk deze reflectie nodig is. Is het rondom bepaalde besluitvorming? Welk kaartje of welke vraag zou er dan standaard even bij moeten worden gepakt? Eventueel gekoppeld aan het nog eens bekijken van het filmpje. 


Zo gewenst kunnen we jullie eigen vragen naar aanleiding van het filmpje in deze opmaak verwerken. Neem als je dat graag zou willen even contact met ons op via info@verdermetdebedoeling.nl.