Werkpakket 10: Werken vanuit de bedoeling

Regels en afspraken zijn er niet voor niets. Ze geven iets weer van wat we samen belangrijk vinden. Maar wat nu als je in een situatie komt waarin de regel of afspraak echt niet past bij wat er gevraagd wordt? Omdat dan bijvoorbeeld tijdens het maken van de regel nog niet kon worden bedacht dat de situatie zou zijn zoals die nu is? Hoe gaan we dan om met de spanning tussen wat er enerzijds in het hier en nu gevraagd wordt, en anderszijds wat er op papier is vastgelegd? In dit werkpakket vind je van boven naar beneden: 

  • Het animatiefilmpje: Werken vanuit de bedoeling
  • Vier werkplaten om samen de verdieping in te zoeken
  • Tien denk- en doekaartjes om zelf mee aan de slag te gaan

Animatiefilmpje

Elders afspelen: https://vimeo.com/914410819

Werkplaten

Waar het niet klopt

Het woord 'kloppen' kan twee betekenissen hebben. De eerste betekenis hoor je in de zin: mijn hart klopt. Dat betekent dat het hart de bloedvoorziening in beweging zet. De andere betekenis hoor je in het zinnetje: 'het klopt niet'. Dan past iets niet. En zo kun je ook in de wijk of in je organisatie kijken naar het werken vanuit de bedoeling. Soms klopt iets heel erg: dan is het passend en geeft het vaak ook de goede energie. Soms klopt iets juist niet. Dan is het niet in overeenstemming met de bedoeling en geeft het vaak ook niet de goede energie. Deze werkplaat nodigt je uit daar eens samen naar te kijken. 

Wat gaan we uit de weg?

Een flink deel van de systeemwereld ontstaat omdat we in de leefwereld de spannende vraagstukken uit de weg gaan. Het is veiliger om een functioneringsgesprek te voeren - omdat het moet - dan om iemand aan te spreken op zijn of haar gedrag - omdat jij daar iets van vindt. Deze werkplaat nodigt je uit om eens te kijken welke spannende vraagstukken in de leefwereld verscholen gaan onder tal van protocollen, formats en werkafspraken. 

Welke voorbeelden zie jij?

Als de bedoeling leidend is dan wordt er vaak verantwoordelijkheid genomen in de leefwereld en wordt de systeemwereld als een mooie ondersteuning gebruikt. Daar waar de pijl wordt omgedraaid wordt de systeemwereld leidend en de leefwereld volgend. Deze werkplaat kan je helpen om de onderlinge relatie tussen de cirkels eens te bekijken. Hoe komen jullie dat tegen in de wijkaanpak?

Sterke verhalen

Paarse krokodillen kennen we allemaal. En het is soms goed om die met elkaar te bespreken. Maar eigenlijk is het nog veel interessanter om juist verhalen te delen die de bedoeling juist heel goed in het licht zetten. 

In een ander jasje

Het woordje 'de bedoeling' kom je vaak tegen in deze verandertoolkit, maar misschien klinkt dit woord ook in jouw organisatie regelmatig. Het gaat natuurlijk niet om dat woord en als je dat te vaak gebruikt wordt het zelfs op den duur een irritatieterm. Leuk dus om eens op zoek te gaan naar de woordengroep die je ook kunt gebruiken om dichter bij de... essentie? Het waartoe? Et cetera... te komen.

Denk- en doekaartjes