Werkpakket 1: Werken vanuit de bedoeling bij de gemeente

Op steeds meer plekken gaat het over het 'werken vanuit de bedoeling'. Waarbij niet de interne processen centraal staan, maar de opgaven in de buitenwereld. Maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld?

Hieronder vind je op volgorde van boven naar beneden: 

 • Het animatiefilmpje: Werken vanuit de bedoeling bij de gemeente
 • 17 reflectievragen
 • werkplaten om samen de verdieping in te zoeken (VOLGT)
 • 10 denk- en doekaartjes om zelf mee aan de slag te gaan (VOLGT)

Animatiefilmpje

Wachtwoord: HxtU72d 

Elders afspelen: https://vimeo.com/914403419

Reflectievragen

 • Welke aspecten maken je nieuwsgierig en wil je meer van weten?
 • Waar heb je moeite mee?
 • Waar link jij informatie direct met jouw werkpraktijk?       
 • Hoe werk je al opgavegericht en wat gaat daarin goed?
 • Als je al opgavegericht werkt, welke belemmeringen kom je tegen? En wat doe je daarmee?
 • Wat heb jij nodig om effectief in een opgave te kunnen werken?
 • Welke vragen of zorgen heb je over opgavegericht werken?          
 • Staand in de schoenen van jouw belangrijkste stakeholders, wat zou opgavegericht werken hen kunnen brengen wat met de huidige manier van werken onvoldoende lukt?
 • In hoe verre maken wij al meer ruimte voor de menselijke maat en voor wat er in de praktijk werkelijk gevraagd wordt?
 • En waar kunnen we dat nog meer doen?
 • Lukt het ons al voldoende om in samenspraak met alle stakeholders te wegen wat het goede is?
 • Aan welke grotere maatschappelijke bedoeling dragen onze deeldoelstellingen bij?
 • Waar hebben wij vanuit interne ordeningen maatschappelijk vraagstukken opgeknipt in delen? Staan we voldoende stil of dat helpend of belemmerend werkt?
 • Waar is de werkelijke vraag vanuit de samenleving teveel buiten beeld komen te staan, door de interne logica of ordening?
 • Begint ons denken bij doeltreffendheid, rechtmatigheid, doelmatigheid, of bij nog een andere waarde?
 • Stellen we onszelf voldoende de vraag: wat is er werkelijk nodig als we door de ogen van de ander kijken, bij wat zij zien en wat hen drijft?
 • Voel jij weleens buikpijn bij de afweging van perspectieven en belangen?