Hoeder van de dialoog

Bijeenkomst 27 september 2023

Binnenkort ontmoeten we elkaar om Utrecht voor de afsluitende bijeenkomst over de Raad van Toezicht als Hoeder voor de dialoog. Eén van de aspecten om die dialoog in te organiseren is het gesprek tussen de binnenwereld van de eigen organisatie enerzijds en anderzijds juist de leefwereld om ons heen. Met misschien wel een andere taal en logica. Hieronder een filmpje, om het denken alvast wat aan te zetten. 

Vriendelijke groet, Marius Buiting en Tom Peetoom

 

Filmpje: Van legpuzzel naar ecosysteem

Hoe kijk je naar de leefwereld om de organisatie heen? Is dat een soort legpuzzel van vraag en aanbod, met tekorten en overschotten, leerachterstanden, cliënten en rechtmatigheidsvraagstukken?

Of zie je de wereld meer als een ecosysteem waarin alles met elkaar samenhangt, groei een natuurlijk fenomeen is en het er vooral om gaat te zaaien, te snoeien en te zorgen voor water en zonlicht?

Wat je ziet is bepalend voor wat je wel of juist niet doet. Hoe zou de dialoog tussen organisatie en wijk kunnen helpen de kwaliteit van leven - en dus zorg - te vergroten?