Werkpakket 5: Grenzeloos samenwerken

De overheid is opgedeeld in departementen, afdelingen, teams en functies. Al lang praten we over de verkokering die daarin kan ontstaan. We zien dat en zijn dus steeds beter aan het afstemmen, maar is dat voldoende antwoord op wat er nodig is om de juiste mensen samen te laten werken aan de opgaven in het land? 

Hieronder vind je op volgorde van boven naar beneden: 

  • Het animatiefilmpje: Grenzeloos samenwerken
  • Vier werkplaten om samen de verdieping in te zoeken 
  • Tien denk- en doekaartjes om zelf mee aan de slag te gaan 

Animatiefilmpje

Wachtwoord: HxtU72d 

Elders afspelen: https://vimeo.com/894090075

Werkplaten

Handig

Soms is het juist ontzettend slim onze opgave op te delen in stukjes. Welke voorbeelden kun je daar samen van benoemen? En welke rode draad zien we in die voorbeelden?

Leren van voorbeelden

Natuurlijk werken we nu soms ook al werkelijk opgavegericht, dwars door alle delen heen. Wat zijn jullie voorbeelden daarvan? Hoe kwam dat? Wat was daar anders dan anders? Welke rode draad door al die voorbeelden wordt er zichtbaar?

Prikkels

We ervaren allerlei prikkels die vooral het deel belangrijk maken. De eigen afdeling, het eigen vak, het eigen domein. Maar we ervaren ook allerlei prikkels die juist de opgave belangrijk maken. Wat zijn bij jullie die prikkels? Hoe is die balans. Wat kun je daaraan doen?

Is het de kern of komt het erbij?

Wat vormt de kern van je werk en wat komt 'erbij'? En wat raakt vooral de afdeling en wat vooral de opgave? Kun je samen eens wat voorbeelden in kaart brengen? Wat valt op?

Denk- en doekaartjes

Hieronder vind je een tiental denk- en doekaartjes om mee aan de slag te gaan. Ook deze zijn te printen of via een download te verspreiden via een whatsappgroep, emailbijlage et cetera. Het is natuurlijk ook interessant om samen juist jullie eigen vragen te formuleren. Vraag dan na het filmpje vooral op welke concrete momenten in de dagelijkse praktijk deze reflectie nodig is. Is het rondom bepaalde besluitvorming? Welk kaartje of welke vraag zou er dan standaard even bij moeten worden gepakt? Eventueel gekoppeld aan het nog eens bekijken van het filmpje. 


Zo gewenst kunnen we jullie eigen vragen naar aanleiding van het filmpje in deze opmaak verwerken. Neem als je dat graag zou willen even contact met ons op via info@verdermetdebedoeling.nl.