Werkpakket 5: Grenzeloos samenwerken

De overheid is opgedeeld in departementen, afdelingen, teams en functies. Al lang praten we over de verkokering die daarin kan ontstaan. We zien dat en zijn dus steeds beter aan het afstemmen, maar is dat voldoende antwoord op wat er nodig is om de juiste mensen samen te laten werken aan de opgaven in het land? 

Hieronder vind je op volgorde van boven naar beneden: 

  • Het animatiefilmpje: Grenzeloos samenwerken
  • Vier werkplaten om samen de verdieping in te zoeken 
  • Tien denk- en doekaartjes om zelf mee aan de slag te gaan 

Animatiefilmpje

Elders afspelen:  https://vimeo.com/894090075

Werkplaten

Handig

Soms is het juist ontzettend slim onze opgave op te delen in stukjes. Welke voorbeelden kun je daar samen van benoemen? En welke rode draad zien we in die voorbeelden?

Leren van voorbeelden

Natuurlijk werken we nu soms ook al werkelijk opgavegericht, dwars door alle delen heen. Wat zijn jullie voorbeelden daarvan? Hoe kwam dat? Wat was daar anders dan anders? Welke rode draad door al die voorbeelden wordt er zichtbaar?

Prikkels

We ervaren allerlei prikkels die vooral het deel belangrijk maken. De eigen afdeling, het eigen vak, het eigen domein. Maar we ervaren ook allerlei prikkels die juist de opgave belangrijk maken. Wat zijn bij jullie die prikkels? Hoe is die balans. Wat kun je daaraan doen?

Is het de kern of komt het erbij?

Wat vormt de kern van je werk en wat komt 'erbij'? En wat raakt vooral de afdeling en wat vooral de opgave? Kun je samen eens wat voorbeelden in kaart brengen? Wat valt op?

Denk- en doekaartjes