Werkpakket 6: Gelijkwaardig samenwerken

Ben je zelf weleens afhankelijk geweest van een professional? Doordat je het niet eens was met de trainer van je kind, dat je vast zat in een administratief systeem, of iets bij de school van je kinderen voor elkaar wilde krijgen? In de basis van die relatie zit snel een soort ongelijkwaardigheid die het soms best lastig maakt om jezelf echt bloot te geven. Hoe spannender vraagstukken worden voor iemand uit de wijk, hoe belangrijker het is samen de zoektocht aan te gaan naar wat er werkelijk speelt en nodig is. Ook omdat pas dan het eigenaarschap kan ontstaan voor de passende en duurzame oplossing die we op papier zo lijken te zoeken. Maar hoe sturen we professionals eigenlijk op pad? Worden ze uitgenodigd om die gelijkwaardige relatie aan te gaan? Of juist niet? In dit werkpakket kom je een tegenstrijdigheid tegen in het werken binnen de wijk die erg aanwezig is in één op één relaties met de bewoners. Maar die stiekem misschien ook wel breder speelt in de samenwerking tussen bijvoorbeeld de gemeenten en de contractpartners? Hieronder vind je op volgorde:  

  • Het animatiefilmpje: Gelijkwaardige samenwerking
  • Vier werkplaten om samen de verdieping in te zoeken
  • Tien denk- en doekaartjes om zelf mee aan de slag te gaan

Animatiefilmpje

Elders afspelen: https://vimeo.com/914407962

Werkplaten

Twee soorten deskundigheid

In sommige situaties is de oplossing vrij helder en kun je - juist omdat je deskundig bent - de ander snel en goed helpen. Maar diezelfde oplossingsgerichte manier van denken kan dus soms ook juist de werkelijke vraag verbloemen. In die situaties wordt er een andere deskundigheid gevraagd. Present zijn, relatie aangaan, gelijkwaardigheid voelen, je eigen normen even achterwege laten. Zien in welke context de ander zich ook echt als gelijkwaardig kan ervaren. Hoe gaat dat? Kun je daar voorbeelden bij vinden? 

Reacties

Je kent het wel: onze standaardreacties op een ongewenste gebeurtenis zijn 'vechten', 'vluchten' of 'bevriezen'. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich vaak erg onmachtig voelen ten opzichte van het professionele circuit. Dus je zult ongetwijfeld af en toe te maken krijgen met agressie, of juist mensen waar je niet meer 'bij' kunt komen. Welk voorbeeld ken jij hiervan? En hoe zou jij daar vanuit jouw rol invloed op uit willen en kunnen oefenen?

12 vragen om te stellen

Deze werkplaat is spannend. Want je vindt hier twaalf vragen die ouders zouden willen stellen om zich gehoord en gezien te voelen. In hoeverre gaan deze vragen ook op voor andere typen (ongelijkwaardige) relaties?

Gegeven ongelijkwaardigheid

Hoe zit het met de gelijkwaardigheid in je ontmoetingen? En heb je een beeld bij hoe de ander dat beleeft? Deze basishouding is erg bepalend voor hoeveel je allebei laat zien en dus hoe sterk de basis is om samen de goede dingen te kunnen doen. 

Uit een ander vaatje tappen

Hoe herken je het moment om de deskundigheid van je vak en de processen te verruilen voor de deskundigheid van het samen zoeken naar wat er nodig is? Met wat je daarin allebei hebt in te brengen.

Denk- en doekaartjes